Thực hiện Quy chế dân chủ ở Vân Dương

Với vị trí địa lý có nhiều thuận lợi trong quy hoạch phát triển công nghiệp, những năm qua, xã Vân Dương (thành phố Bắc Ninh) đã chuyển đổi 70% diện tích đất canh tác nông nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển khu công nghiệp của tỉnh và thành phố.

Cơ cấu kinh tế toàn xã từng bước có những thay đổi phù hợp theo hướng đô thị, sản xuất nông nghiệp giảm, công nghiệp xây dựng, dịch vụ thương mại tăng. Để tạo đà thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương ngày càng ổn định và phát triển bền vững, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo triển khai và thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện. Bắt đầu từ việc thực hiện Quy chế dân chủ trong Đảng, các chi bộ và Đảng ủy đều có nghị quyết lãnh đạo, duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt, bảo đảm tỷ lệ tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết đạt trên 85%. Với 188 đảng viên sinh hoạt tại 8 chi bộ cơ sở, Đảng ủy xã đặc biệt coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, đề cao vai trò cá nhân phụ trách, bảo đảm việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên theo hướng thực chất. Điển hình như chi bộ thôn Lãm Làng, Hai Vân và Chi bộ trường Tiểu học Vân Dương. Đây chính là nền tảng giúp Đảng bộ xã 12 năm liên tục đạt và giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh. Từ thực tế địa phương, UBND xã chỉ đạo thực hiện công khai các nội dung Quy chế dân chủ về những việc dân biết, dân bàn và quyết định, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội. Công tác thông tin tuyên truyền được chú trọng, cụ thể hóa các văn bản pháp quy thành nội dung quy ước văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ; quy định về mức thu phí vệ sinh môi trường, xây dựng cơ sở hạ tầng phúc lợi xã hội. Ban chỉ đạo xã duy trì thực hiện tốt chế độ thông báo công khai 14 việc cho nhân dân biết như đối tượng và mức thu các loại thuế, lệ phí, đóng góp các loại quỹ, bình xét hộ nghèo, chế độ chính sách đối với người có công với nước... Cùng với sự phát triển đồng bộ của các thiết chế văn hóa xã hội, từ năm 1998 đến nay Vân Dương đã xây dựng 24 công trình lớn như 3 km đường giao thông liên xã, 5 nhà văn hóa, 4 khu lớp học mầm non các thôn, 3 tuyến kênh cứng, 3 trạm điện chiếu sáng, trụ sở làm việc UBND và Trạm Y tế xã, dự án khu dân cư dịch vụ thôn Lãm Làng, Lãm Trại, Bãi Cát, tổng kinh phí đầu tư hàng tỷ đồng. Quá trình thi công luôn bảo đảm sự theo dõi giám sát chặt chẽ của Ban giám sát đầu tư cộng đồng, hạn chế thấp nhất tình trạng thất thoát lãng phí xảy ra. Thông qua thực hiện quy chế dân chủ, nội dung hoạt động của hệ thống chính trị tập trung hướng về cơ sở, “trọng dân, gần dân, có ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân”. UBND xã duy trì lịch tiếp dân vào thứ 5 hàng tuần với tổng số 195 phiên, 550 lượt công dân đến kiến nghị đề đạt; hầu hết các vụ việc đều được chỉ đạo giải quyết phù hợp, hạn chế đơn thư vượt cấp xảy ra. Tổ chức 50 buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Chỉ đạo kiện toàn bầu Trưởng thôn theo nhiệm kỳ, bảo đảm dân chủ công khai đúng pháp luật. 5 thôn trong xã đều có Tổ hòa giải, củng cố giữ vững trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Hàng năm toàn xã có trên 95% hộ dân đạt Gia đình văn hóa; hầu hết các thôn đều đăng ký, phấn đấu đạt danh hiệu Làng văn hóa và Khu dân cư tiên tiến. Mục tiêu Đảng ủy Vân Dương đề ra trong thời gian tới là gắn các nội dung Quy chế dân chủ với phát triển kinh tế-xã hội, củng cố an ninh-quốc phòng, chăm lo đời sống người dân, nâng cao năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương.