Thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống ma túy

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Thủ tướng Chính phủ vừa ra chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy và Nghị quyết số 16/2008/QH12 ngày 3-6-2008 của Quốc hội.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134948&sub=67&top=40