Thực hiện mô hình trông xe kết hợp quản lý trật tự công tại quận Hoàn Kiếm

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT- UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt tờ trình số 83/TTr-LN ngày 1-9-2008 của liên ngành Sở Giao thông Vận tải-UBND quận Hoàn Kiếm về việc thực hiện mô hình “khoán quản” tại các điểm trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, kết hợp giữa việc thực hiện dịch vụ công (trông giữ xe đạp, xe máy, ô-tô) và giữ gìn trật tự công (bảo đảm trật tự, vệ sinh, chống lấn chiếm, sử dụng hè phố, lòng đường không đúng quy định…).

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130607&sub=127&top=39