Thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân vẫn đúng lộ trình, xem xét việc giãn nộp thuế một số đối tượng

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    1 đăng lạiGốc

    Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ, Quốc hội về việc triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Trong đó, bộ này đưa ra hai phương án, đó là giãn thời gian thực hiện 6 tháng hoặc vẫn thực hiện đúng lộ trình nhưng sẽ lùi nộp thuế 1 năm cho một số đối tượng khó khăn. Tuy nhiên, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội cho rằng cần có sự điều chỉnh phương án.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2008/12/176433