Thực hiện giải pháp đồng bộ nâng cao hoạt động sở hữu trí tuệ

Ngày 27-28/10, Cục SHTT và UBND thành phố, Sở KH&CN Hải Phòng tổ chức hội nghị toàn quốc về sở hữu trí tuệ (SHTT) 2016.

Bộ KH&CN tặng bằng khen trong trong Hội nghị SHTT năm 2014 tại Bạc Liêu.

Hội nghị là dịp tổng kết, đánh giá kết quả triển khai hoạt động quản lý SHTT trên phạm vi cả nước năm 2015; định hướng kế hoạch hoạt động SHTT trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam ký kết một loạt hiệp định thương mại tự do bao gồm những nội dung liên quan đến SHTT có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Tại hội nghị này, các đại biểu cũng sẽ thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, tiếp thu góp ý, kiến nghị để đưa ra những giải pháp giải quyết các vướng mắc trong hoạt động quản lý SHTT và định hướng phát triển hoạt động SHTT trên toàn quốc trong thời gian tới.

H.Minh