Thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực

  Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực được cấp ủy đảng, chính quyền huyện Phong Ðiền xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị. Do vậy, mỗi cơ quan, đơn vị triển khai nhiều biện pháp thiết thực để thực hiện PCTN, tiêu cực, phù hợp với tình hình thực tế và luôn lấy phòng ngừa là chính.

  Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực được cấp ủy đảng, chính quyền huyện Phong Ðiền xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị. Do vậy, mỗi cơ quan, đơn vị triển khai nhiều biện pháp thiết thực để thực hiện PCTN, tiêu cực, phù hợp với tình hình thực tế và luôn lấy phòng ngừa là chính.

  Những năm qua, việc xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn huyện Phong Ðiền không xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện thực hiện nghi thức khởi công công trình nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông nông thôn So Ðũa (bên phải).

  Những năm qua, việc xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn huyện Phong Ðiền không xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện thực hiện nghi thức khởi công công trình nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông nông thôn So Ðũa (bên phải).

  Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất (QLDA&PTQÐ) huyện là một trong những đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực. Theo đồng chí Trần Hoàn Toàn, Giám đốc Ban QLDA&PTQÐ huyện, Ban được giao thực hiện nhiều công trình, dự án với số tiền lớn. Riêng năm 2022, đơn vị được giao kế hoạch vốn 157 tỉ đồng để xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn huyện. Ðể ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực, Chi bộ và lãnh đạo Ban thực hiện nhiều biện pháp. Trong đó, hằng tháng họp lệ chi bộ, họp đơn vị đều nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình giúp các đảng viên (ÐV), viên chức (VC) phát huy ưu điểm, nhận ra hạn chế và khuyết điểm để khắc phục kịp thời; hằng năm, các ÐV, VC không có biểu hiện suy thoái, vi phạm; xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ. Ðồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thi công các công trình cũng như giám sát cán bộ (CB) của Ban phụ trách các công trình để phòng ngừa tình trạng vòi vĩnh đối với đơn vị thi công… “Nhờ thực hiện các biện pháp hiệu quả, 2 năm nay, Ban không có trường hợp CB, ÐV, VC tham nhũng, tiêu cực, vi phạm. Các công trình, dự án do Ban thay mặt UBND huyện làm chủ đầu tư đều bảo đảm chất lượng, giải ngân vốn đạt kế hoạch” - đồng chí Trần Hoàn Toàn thông tin.

  Thanh tra huyện Phong Ðiền được Thường trực Huyện ủy đánh giá làm tốt công tác PCTN, tiêu cực. Bên cạnh thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ CB, ÐV và công chức (CC) của đơn vị, Thanh tra huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ quan, đơn vị trong huyện để kịp thời phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực. Ðồng chí Nguyễn Thành Tài, Chánh Thanh tra huyện, cho biết: Từ năm 2021 đến nay, Thanh tra huyện thực hiện 10 cuộc thanh tra, 1 cuộc kiểm tra đối với 12 đơn vị về kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách và PCTN. Qua đó, Thanh tra huyện kiến nghị thu hồi nộp vào ngân sách 59,4 triệu đồng do các đơn vị chi sai, xử lý khác hơn 1,3 triệu đồng, kiến nghị xử lý trách nhiệm 2 cá nhân; đồng thời, chấn chỉnh, yêu cầu các đơn vị khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Thanh tra huyện cũng kiểm tra việc kê khai minh bạch tài sản và thu nhập của 160 CB,CC,VC của 58 cơ quan, đơn vị trong huyện, chưa phát hiện vi phạm.

  Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện, công tác PCTN, tiêu cực được Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy chỉ đạo, thực hiện thường xuyên. BTV Huyện ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước về PCTN, tiêu cực; thực hiện công tác PCTN, tiêu cực gắn với xây dựng, chỉnh đốn Ðảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các kết luận của Trung ương. BTV Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong huyện phải công khai, minh bạch các hoạt động; thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn phải đúng trình tự, thủ tục, đúng pháp luật; thường xuyên kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng cơ bản nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng, ngăn ngừa tiêu cực. BTV Huyện ủy chỉ đạo CB, CC, VC các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định về kê khai minh bạch tài sản và thu nhập; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, niêm yết công khai thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc và nhà văn hóa các ấp để người dân tìm hiểu và giám sát...

  Bên cạnh đó, BTV Huyện ủy chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác PCTN đối với CB, ÐV, nhất là CB lãnh đạo, quản lý. 8 tháng đầu năm 2022 đã kiểm tra 5 CB lãnh đạo, quản lý và chưa phát hiện tham nhũng, tiêu cực. Công tác CB được BTV Huyện ủy chỉ đạo thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình, hướng dẫn. Trong 8 tháng đầu năm 2022, huyện đã chuyển đổi vị trí công tác 4 phó chủ tịch UBND các xã, 3 CB đoàn thể huyện và 22 CC, VC kế toán, tư pháp hộ tịch các xã, thị trấn, trường học. “Nhờ thực hiện nhiều giải pháp, 2 năm qua, huyện đã ngăn ngừa có hiệu quả tham nhũng, tiêu cực, không xảy ra các vụ việc lớn, gây bức xúc dư luận” - đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện cho biết.

  Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/thuc-hien-dong-bo-cac-giai-phap-ngan-ngua-tham-nhung-tieu-cuc-a151019.html