Thực hiện chính sách an sinh xã hội

Cùng với phát triển kinh tế, TP Nam Định luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trong đó tập trung vào ba nhóm đối tượng người có công; người nghèo và bảo trợ xã hội.

1- Thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng: - TP Nam Định hiện quản lý hơn 7.000 người đang hưởng trợ cấp thường xuyên; hơn 2.000 gia đình liệt sĩ; 125 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt và tù đày. Những năm qua, thành phố luôn bảo đảm việc chi trả lương, trợ cấp cho các đối tượng chính sách, đúng đủ, kịp thời với số tiền khoảng 120 tỷ đồng/năm; ngoài ra thành phố còn dành khoảng 10 tỷ đồng/năm để hỗ trợ đột xuất cho những gia đình có công với cách mạng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân ngày lễ, Tết. Năm 2013, thành phố đầu tư gần ba tỷ đồng xây Trụ sở Câu lạc bộ thương binh nặng và cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ của thành phố. Thành phố đã hoàn thành việc khảo sát, lập danh sách hơn 500 đối tượng chính sách đề nghị Nhà nước hỗ trợ về nhà ở với tổng số tiền dự kiến hơn 1,5 tỷ đồng. Các gia đình chính sách đều có mức sống từ trung bình trở lên; yên tâm phát triển kinh tế gia đình, có nhiều đóng góp vào phong trào ở địa phương.

2- Quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo: - Thành phố luôn gắn công tác xóa đói, giảm nghèo với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống chung của nhân dân và huy động nguồn lực của toàn xã hội để trợ giúp người nghèo, cận nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Từ năm 2010 đến nay, thành phố đã mở hơn 60 lớp dạy nghề ngắn hạn, miễn phí cho gần 2.000 lao động nông thôn, lao động nữ thành thị thuộc các hộ nghèo, cận nghèo. Khoảng 100 hộ nghèo, cận nghèo sau khi được học nghề miễn phí và vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình, đã vươn lên thoát nghèo.

3- Về trợ giúp, bảo trợ xã hội: - Thành phố hiện có 2.764 người thuộc diện bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp hằng tháng, bao gồm 1.918 người già từ 80 tuổi trở lên, 814 người tàn tật, tâm thần và 32 trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Cùng với việc theo dõi, chi trả trợ cấp đúng đủ, kịp thời, thành phố còn thường xuyên thăm hỏi, động viên họ vào những dịp lễ, Tết. Những đối tượng này cũng được thành phố cấp thẻ Bảo hiểm y tế. Những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đều được cấp học bổng thường xuyên tạo điều kiện tốt nhất để các em đến trường, không phải bỏ học giữa chừng.

TP Nam Định còn tập trung cao độ cho việc phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV; hằng năm dành 250 triệu đồng từ ngân sách thành phố tổ chức cai nghiện ma túy tại nhà.

THÀNH NAM