Thực hiện chính sách an sinh xã hội: Người lao động cần được chia sẻ nhiều hơn

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    1 đăng lạiGốc

    Từ 1-1-2009, nhiều chính sách liên quan đến vấn đề lao động việc làm, an sinh xã hội sẽ có hiệu lực. Cụ thể là tăng lương tối thiểu trong doanh nghiệp nhà nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI); thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện việc DN FDI trích nộp 1% phí công đoàn

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2008/12/176575