Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 04 của Bộ Công an gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn

  Ngày 14-5, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 3 năm thực hiện Chỉ thị 04/CT-BCA, ngày 19-5-2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào 'Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy' và 4 năm thực hiện Cuộc vận động 'Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ'.

  Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

  Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

  Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, công an các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động; phát động phong trào thi đua, ký giao ước thi đua, đăng ký mô hình, phần việc cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 04 của Bộ Công an gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn; chủ động tham mưu cho tỉnh, thành ủy ban hành các văn bản chỉ đạo cấp ủy đảng, các sở, ban ngành, đoàn thể phối hợp, giúp đỡ lực lượng công an trong triển khai thực hiện. 100% công an đơn vị, địa phương, các tổ chức quần chúng Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và Công đoàn CAND đều xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện, tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề, phát động thi đua thực hiện các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng, phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; tổ chức lễ phát động, ký giao ước thi đua, cam kết thực hiện Cuộc vận động giữa các tập thể trong đơn vị và từng cá nhân; đưa vào chương trình công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng hằng năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộm tại đơn vị, địa phương và sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, tổ chức Đảng. 100% Bí thư cấp ủy, người đứng đầu đơn vị và đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, công nhân viên trong CAND đều xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05, viết cam kết thực hiện Chỉ thị 04 và Cuộc vận động, đối chiếu những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nêu trong Nghị quyết Trung ương khóa XII để có biện pháp, quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện, tạo chuyển biến thực sự trong học tập và làm theo Bác. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng; Chỉ thị số 04, Cuộc vận động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xác định nội dung đột phá, giải quyết kịp thời những vấn đề còn tồn đọng. Bộ Công an đã ban hành Quyết định 3104/QĐ-BCA về “Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với CAND”, ngoài việc lấy ý kiến tại cơ quan, tổ chức, tại các đơn vị có trụ sở tiếp dân đều xây dựng “Hộp thư tố giác tội phạm”, “Hộp thư góp ý kiến cho lực lượng công an”, qua triển khai thực hiện đã tạo sự gần dân, sát dân và nhất là quy tụ được tổ chức Đảng ở cơ sở, tổ chức quần chúng, cơ quan, đơn vị, chính quyền đồng hành cùng với lực lượng công an các cấp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; là kênh thông tin quan trọng đánh giá được mức độ hài lòng của người dân và là sự ghi nhận, đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan ban ngành và nhân dân về nỗ lực, quyết tâm của lực lượng công an trong thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời giúp cho lực lượng CAND có những biện pháp để quản lý, phòng ngừa, giáo dục cán bộ, chiến sĩ và xử lý nghiêm những đảng viên, cán bộ, chiến sĩ có sai phạm…

  Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: TTXVN

  Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương, ghi nhận những thành tích lực lượng công an đã đạt được trong thời gian qua.

  Trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị 05 và Kết luận của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Trong đó chú trọng ba nội dung quan trọng là học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng thời là tiếp tục nghiên cứu, học tập, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác dạy Công an nhân dân. "Tôi thiết nghĩ, thời gian càng lùi xa, tình hình ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của những điều Bác dạy Công an nhân dân" - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chia sẻ.

  Trên cơ sở thấm nhuần tư tưởng và lời Bác dạy, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, lực lượng Công an nhân dân phải tập trung nghiên cứu, đề ra các giải pháp, nội dung thiết thực để làm theo Bác, triển khai thực hiện với quyết tâm cao, tạo hiệu quả đích thực, định lượng được kết quả trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, không để bị chi phối, áp lực của bất cứ tổ chức, cá nhân nào; đồng thời, phải khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém trong công tác của toàn lực lượng thời gian qua.

  Kết quả của việc làm theo Bác trong lực lượng Công an nhân dân chính là phải kiềm chế và giảm tội phạm, ổn định xã hội, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; lấy kết quả công việc, sự hài lòng, tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí, thước đo chất lượng tổ chức và cán bộ, đảng viên, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an.

  Bên cạnh đó là tiếp tục thực hiện có hiệu quả trách nhiệm nêu gương trong lực lượng Công an nhân dân; phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong chấp hành kỷ cương, kỷ luật, quy trình, quy chế công tác. Hình ảnh người chiến sĩ Công an khi tiếp xúc với dân hay trong cuộc sống hằng ngày chính là một phần hình ảnh của Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Vì vậy, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, giám sát, nhắc nhở của các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải thường xuyên tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, tự nhận diện để phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; luôn nhớ lời Bác dạy: “Công an của ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc” và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

  Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ... để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi, xảo quyệt; để có đủ kiến thức, trình độ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đấu tranh với các đối tượng cơ hội chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm ổn định xã hội, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng đất nước và sự bình yên của mỗi người dân.

  TUẤN NAM và TTXVN

  Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/thuc-hien-chi-thi-so-05-cua-bo-chinh-tri-chi-thi-04-cua-bo-cong-an-gan-voi-nhiem-vu-cong-tac-chuyen-mon-659526