Thực hiện bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh chữa bệnh: Người bệnh sẽ được bồi thường nếu xảy ra sai sót chuyên môn

  Gốc

  Cơ sở khám bệnh chữa bệnh (KBCB) có quyền lựa chọn doanh nghiệp (DN) bảo hiểm để tham gia bảo hiểm trách nhiệm trong KBCB và được quyền thương thảo thỏa thuận bồi thường với người bệnh theo quy định. Đây là một trong những nội dung của Nghị định số 102/2011/NĐ-CP về bảo hiểm trách nhiệm trong KBCB vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012. Theo Nghị định, bảo hiểm trách nhiệm trong KBCB đối với cơ sở KBCB cụ thể là: bảo hiểm đối với tai biến trong KBCB do sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra bởi lỗi sơ suất, bất cẩn của người hành nghề tại cơ sở KBCB gây ra cho người bệnh.

  Mức trách nhiệm bảo hiểm cho mỗi vụ khiếu nại thuộc phạm vi bảo hiểm là số tiền tối đa DN bảo hiểm phải trả nhưng không vượt quá tổng mức trách nhiệm bảo hiểm đối với cơ sở KBCB theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Mức trách nhiệm bảo hiểm bao gồm cả chi phí pháp lý trong trường hợp cơ sở KBCB phải chi trả theo quy định của pháp luật. DN bảo hiểm và cơ sở KBCB được chủ động thỏa thuận phí bảo hiểm và mức trách nhiệm bảo hiểm trên cơ sở đánh giá rủi ro của cơ sở KBCB và những yếu tố liên quan.

  Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ về bồi thường, DN bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho cơ sở KBCB trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

  Đối với cơ sở KBCB ngoài công lập, Nghị định quy định kinh phí mua bảo hiểm trách nhiệm trong KBCB do cơ sở tự chi trả. Đối với cơ sở KBCB là đơn vị sự nghiệp công lập mà nguồn thu sự nghiệp bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên thì kinh phí mua bảo hiểm được sử dụng trong nguồn thu sự nghiệp của cơ sở KBCB. Trong trường hợp cơ sở KBCB là đơn vị sự nghiệp có nguồn thu sự nghiệp thấp và đơn vị sự nghiệp không có nguồn thu được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thì kinh phí mua bảo hiểm được sử dụng từ kinh phí ngân sách nhà nước cấp.

  Thái Bình

   Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/20111118104118139p0c61/thuc-hien-bao-hiem-trach-nhiem-trong-kham-benh-chua-benh-nguoi-benh-se-duoc-boi-thuong-neu-xay-ra-sai-sot-chuyen-mon.htm