Thực hiện 12 nhóm nhiệm vụ, nỗ lực bứt phá trong 6 tháng cuối năm 2024

Trong 6 tháng đầu năm 2024, TP Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần được khắc phục. Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, TP sẽ tập trung thực hiện 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng.

Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa khép lại sau hơn một ngày làm việc.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên ghi nhận, TP đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, đạt được nhiều kết quả tích cực: kinh tế - xã hội duy trì đà tăng trưởng; thu ngân sách nhà nước vượt dự toán; xuất khẩu tăng trưởng; giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ cao; công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư có tiến bộ.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị. Ảnh: Thành ủy TP Hồ Chí Minh

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị. Ảnh: Thành ủy TP Hồ Chí Minh

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát "Chương trình hành động giải ngân vốn đầu tư công năm 2024". Bên cạnh đó là tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số.

Trong hoạt động bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, Bí thư Nguyễn Văn Nên lưu ý tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp để có kết quả tốt. Công tác điều tra, truy tố xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng mà Ban Chỉ đạo Trung ương và TP theo dõi, chỉ đạo phải hiệu quả.

Với hoạt động thi đua yêu nước, Bí thư Thành ủy TP nhấn mạnh, bên cạnh gắn với nhiệm vụ chính trị của TP, cần huy động sự tham gia của hệ thống chính trị, của người dân, cộng đồng doanh nghiệp, các tôn giáo, tổ chức xã hội. Từ đó, cùng hành động và làm những gì tốt đẹp nhất, góp phần xây dựng và phát triển TP có chất lượng sống ngày càng tốt hơn.

Bế mạc hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đánh giá cao nỗ lực của các cấp, các ngành, trân trọng sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và tạo đà cho phát triển trong những năm tiếp theo, Ban Thường vụ Thành ủy TP đã xác định 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho 6 tháng cuối năm, gồm:

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NLĐ

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NLĐ

Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu năm 2024: Đây là tiền đề quan trọng để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 mà Đại hội XI đề ra.

Đẩy mạnh các hoạt động, hiện thực hóa Nghị quyết 98: Tập trung giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân TP về tiến độ và hiệu quả. Đồng thời, tham mưu quyết liệt với Ban Chỉ đạo quốc gia để sớm ban hành các nghị định có liên quan.

Tăng cường giải ngân vốn đầu tư công: Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát “Chương trình hành động giải ngân vốn đầu tư công năm 2024”, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân trên 95%.

Cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số. Hoàn thiện các nền tảng dùng chung và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đi đôi với cải cách công vụ.

Đáp ứng nhu cầu thị trường lao động: Tăng cường công tác thống kê, rà soát, nghiên cứu, dự báo cung cầu lao động. Chủ động nhiều giải pháp hỗ trợ cung ứng lao động cho các ngành sản xuất có thể tăng cao trong những tháng cuối năm.

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại: Thúc đẩy nâng cao hiệu quả, hiện thực hóa các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế thực chất. Chủ động liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển.

Xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội: Quan tâm đúng mức hiện thực hóa chủ trương xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế cả hình thức lẫn nội dung, vật thể và phi vật thể.

Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế: Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại nâng cao hiệu quả chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đầu tư phát triển giáo dục theo chiến lược giáo dục thực chất, văn minh và hiện đại.

Phát triển nhà ở xã hội: Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới.

Triển khai các hoạt động thi đua yêu nước: Tập trung các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội: Tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XII tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng: Yêu cầu thực hiện theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các hướng dẫn của Trung ương và các kế hoạch của TP. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, bố trí nhân sự lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, địa phương của TP.

Tiểu Thúy

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/thuc-hien-12-nhom-nhiem-vu-no-luc-but-pha-trong-6-thang-cuoi-nam-2024.html