Thực đơn Thanh tịnh tâm hồn

Nghệ thuật ăn chay tinh tế, giản dị và có nhiều dụng ý trong cách kết hợp gia vị với nguyên liệu để đảm bảo tính “âm - dương”, giúp bồi bổ sức khỏe và giữ thanh tịnh tâm hồn.