Thúc đẩy văn hóa đọc cho giới trẻ trong kỷ nguyên số

Sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ đã khiến sách bị 'bỏ quên'. Chính vì vậy, những năm gần đây, Nhà nước và các cấp, các ngành đã và đang thúc đẩy văn hóa đọc với nhiều hình thức. Qua đó mang đến những giá trị, từng bước xây dựng cộng đồng đọc sách, nhất là trong giới trẻ.

Thực hiện: Hà Lê - Ngọc Thành

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/202404/thuc-day-van-hoa-doc-cho-gioi-tre-trong-ky-nguyen-so-72a14cb/