Thúc đẩy triển khai Chính phủ điện tử

    Gốc

    Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin hiện nay là ưu tiên số một của Bộ Thông tin và Truyền thông...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0804&home=detail&id=c7975bd85d6468&page=category