Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Đây là một trong những chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Quân tại hội nghị tổng kết hoạt động ngành ngân hàng năm 2022 do Ngân hàng Nhà nước tỉnh tổ chức sáng 11.1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Quân phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Quân phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Quân yêu cầu năm 2023, ngành ngân hàng toàn tỉnh thực hiện tốt vai trò đi đầu, tích cực thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, rà soát, đánh giá, lựa chọn giải pháp công nghệ thông tin phù hợp trong thanh toán điện tử. Tiếp tục làm tốt công tác huy động vốn nhàn rỗi, mở rộng tín dụng có hiệu quả, tập trung vốn tín dụng phục vụ phát triển ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên; chấp hành nghiêm túc cơ chế, chính sách về tín dụng, lãi suất, tỷ giá, thực hiện tốt phương án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu, hạn chế tối đa nợ quá hạn, nợ xấu phát sinh. Tiếp tục phối hợp các sở, ngành, địa phương thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho hộ dân, doanh nghiệp, duy trì, đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp, khơi thông dòng vốn; tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tỉnh sẽ yêu cầu các địa phương, cơ quan liên quan tích cực phối hợp ngành ngân hàng nhằm thúc đẩy các kênh giao dịch điện tử, chuyển đổi số cũng như hỗ trợ kịp thời khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ 2% lãi suất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Quân tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho Giám đốc Vietcombank Hải Dương

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước tỉnh, đến ngày 31.12.2022, tổng nguồn vốn huy động toàn ngành ngân hàng hơn 164.300 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cuối năm 2021. Tổng dư nợ gần 123.020 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cuối năm 2021. Cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung vào các ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, xuất khẩu. Dư nợ phục vụ nông nghiệp, phát triển nông thôn 50.300 tỷ đồng, chiếm 41% tổng dư nợ, tăng 10,8% so với cuối năm 2021, dư nợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa 22.300 tỷ đồng, tăng 16,7%, cho vay phục vụ xuất khẩu 3.820 tỷ đồng, tăng 8,5%, cho vay phục vụ công nghiệp hỗ trợ 4.970 tỷ đồng, tăng 29,9%. Chất lượng tín dụng được bảo đảm, tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,74% tổng dư nợ.

Năm 2023, ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh phấn đấu tăng trưởng huy động vốn 7%, tăng trưởng dư nợ tín dụng 10%, tỷ lệ nợ xấu dưới 2% tổng dư nợ.
Dịp này, Vietcombank chi nhánh Hải Dương được tặng cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; Agribank chi nhánh tỉnh Hải Dương, BIDV chi nhánh Hải Dương, Vietcombank chi nhánh Chí Linh nhận bằng khen của UBND tỉnh.

HÀ KIÊN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/kinh-te/thuc-day-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-224384