Thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác VN-Ruanđa

    Báo VTC News
    Gốc

    Báo Nhân dân và Quân đội Nhân dân ngày 23/5 đăng có xã luận về quan hệ hai nước, trong đó nhận định chuyến thăm của người đứng đầu Nhà nước Ruanđa sẽ tạo đà cho phát triển quan hệ hữu nghị hơn tác giữa hai nước.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/250670/Default.aspx