Thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Ru-an-đa

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Gần đây, Ru-an-đa đã quan tâm đặc biệt và mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam về giáo dục, đào tạo và phát triển nông nghiệp, thủy lợi và trồng lúa nước...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.tinchinhtri.35131.qdnd