Thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế Việt - Trung

Ông Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch VCCI cho biết: Việt Nam và Quảng Đông đã và đang phát huy, khai thác thế mạnh của nhau trong hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư nhằm đạt hiệu quả cao nhất, phục vụ yêu cầu phát triển của mỗi bên.

Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại TP. Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Hội đồng Thương mại Trung Quốc - ASEAN (CABC) tổ chức Hội thảo Hợp tác kinh tế thương mại Việt - Trung (Chu Hải - Quảng Đông) năm 2010, nhằm tạo cơ hội để các doanh nghiệp của TP. Hồ Chí Minh và thành phố Chu Hải (Quảng Đông - Trung Quốc) tìm hiểu các cơ hội giao lưu thương mại và đầu tư. Quảng Đông là nơi có quan hệ buôn bán nhộn nhịp nhất với Việt Nam. Trong 3 năm tới, hai bên cố gắng đưa kim ngạch mậu dịch giữa Việt Nam - Quảng Đông đạt 5 tỷ USD. Lan Anh Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ sung Thứ trưởng Bộ Công thương Lê Dương Quang làm Ủy viên Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn CNTT Việt Nam.