Thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới

Ngày 9-11, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong thời kỳ mới". Tới dự, có Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành phố và các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, đồng chí Huỳnh Đảm nêu, 10 năm qua, lực lượng công an các cấp từ Trung ương xuống cơ sở đã phối hợp MTTQ và các đoàn thể nhân dân triển khai vận động các tầng lớp nhân dân cả nước tham gia có hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" và các phong trào phòng, chống tội phạm; phòng, chống tham nhũng; phòng, chống ma túy. Nhiều mô hình điển hình tiên tiến đã được xây dựng ở các địa phương, cơ sở và nhân rộng phát triển trong cả nước. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, tiếp tục đổi mới phương pháp phối hợp cùng nhân dân chung sức, chung lòng bảo vệ ANTT.

10 năm qua đã có 169.497 đối tượng được cảm hóa, giáo dục tiến bộ, tổ chức cai nghiện cho 85.547 người nghiện ma túy, có 17.228 người tự nguyện từ bỏ ma túy... Nhiều địa phương đã tổ chức cho nhân dân xây dựng các quy ước, hương ước, cam kết không vi phạm pháp luật. Quần chúng đã cung cấp hàng chục triệu nguồn tin có liên quan ANTT, giúp cơ quan chức năng điều tra khám phá nhiều vụ phạm tội. Các mô hình điển hình tiên tiến được xây dựng và ngày càng nhân rộng, hiện cả nước có hơn 700 loại mô hình, tổ chức quần chúng hoạt động trong phong trào phòng, chống tội phạm, phòng, chống tệ nạn ma túy... Đã có hàng chục nghìn tập thể và cá nhân tiêu biểu được các cấp khen thưởng về thành tích bảo vệ ANTT.

Tham luận của các đại biểu tập trung nêu kinh nghiệm của địa phương trong công tác phối hợp, công tác phòng, chống tội phạm và những đóng góp để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định: Phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" phải bám sát, phục vụ có hiệu quả công cuộc đổi mới, để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ ANTT. Bài học rút ra từ thực tiễn cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm thời gian qua đã khẳng định, Đảng lãnh đạo là then chốt, Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt, yếu tố quyết định thành bại là sức mạnh nhân dân. Vì vậy, đấu tranh chống các thế lực thù địch, các loại tội phạm để bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ rất quan trọng. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh toàn dân tộc.