Thúc đẩy phát triển thị trường vốn ASEAN

Thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa triển khai các sáng kiến ASEAN về hội nhập thị trường vốn sau khi hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) là mục tiêu mà Việt Nam và các nước trong khu vực muốn hướng tới để có một thị trường vốn dồi dào, tiềm năng.

Thúc đẩy phát triển thị trường vốn ASEAN - Ảnh 1

Trong 20 năm đã có trên 1.000 công ty niêm yết trên thị trường vốn Việt Nam. Ảnh Internet.

Tại Hội thảo các sáng kiến phát triển thị trường vốn ASEAN hướng tới thúc đẩy hội nhập AEC tổ chức sáng 18-11 tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Liên Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết: “Trong suốt 20 năm qua đã có trên 1.000 công ty niêm yết trên thị trường vốn. UBCKNN đã nỗ lực đặt nền móng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam hội nhập với quốc tế. Thực tiễn tham gia hợp tác đã cho thấy những cơ hội lợi ích và thách thức trong đó có cả thị trường vốn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam”.

Theo số liệu từ UBCKNN, từ tháng 9-2012 đến 8-2016, khối lượng giao dịch qua kết nối ASEAN Trading Link đã đạt hơn 1 tỷ đơn vị. Tuy nhiên, các thị trường vốn ASEAN riêng lẻ là các thị trường quy mô nhỏ, phạm vi sản phẩm và dịch vụ hạn chế, tương đối thiếu thanh khoản, chi phí giao dịch cao và chênh lệch lớn giữa lợi suất đầu tư cổ phiếu so với lãi suất phi rủi ro, do khối lượng giao dịch bị phân lẻ. Do đó, các thị trường ASEAN cần hợp tác sánh ngang với các thị trường phát triển để thu hút nhà đầu tư và các tổ chức phát hành ASEAN xem xét lựa chọn các thị trường ASEAN.

Theo bà Nguyễn Thị Liên Hoa, hiện thị trường vốn các nước ASEAN quy mô còn khá nhỏ, tính thanh khoản còn thấp. Vì thế, việc áp dụng sáng kiến giữa các quốc gia như Campuchia, Lào, Malaysia, Việt Nam sẽ góp phần thu hút nhà đầu tư, đưa thị trường vốn phát triển mang tính hợp nhất cao. Để làm được điều này, bà Hoa cho rằng, ngoài sự tham gia hợp tác tích cực của các tổ chức tài chính thu hẹp khoảng cách phát triển, các nước có sự phát triển thị trường vốn thấp hơn cần nỗ lực hơn nữa.

Đồng tình với quan điểm này, ông Eric Sidwick, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam cho rằng, các quốc gia đã thể hiện những nỗ lực mạnh mẽ hướng tới phát triển thị trường vốn của khu vực. Với việc hình thành AEC vào 2015, các quốc gia đều mong muốn hội nhập mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn có độ vênh trong sự phát triển giữa các quốc gia, trong đó Singapore và Thái Lan phát triển mạnh hơn. Do vậy, những quốc gia khác phải nỗ lực hơn nữa để vượt qua những khó khăn, thách thức này, cần phải thấy được tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác và đầu tư xuyên biên giới trong khu vực.

UBCKNN và ADB kỳ vọng, hội thảo là cơ hội để các nước học hỏi, thúc đẩy lẫn nhau. Đồng thời, ADB cam kết sẽ tiếp tục thực hiện tiến trình này vì khu vực hài hòa hơn, thống nhất hơn với sự luân chuyển tự do của vốn và nhân lực. Điều đó giúp giảm thiểu các chi phí giao dịch, tránh tính phi đối xứng trong thông tin, tạo môi trường đầu tư phù hợp; qua đó, thấy được những ý tưởng về phát triển thị trường vốn ASEAN với đầy đủ tính cấp thiết trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Thùy Linh