Thúc đẩy hợp tác Tiểu vùng Mekong

Hôm nay (24/10), tại Hà Nội bắt đầu diễn ra loạt 3 hội nghị đa phương. Là nước chủ nhà, Việt Nam đã đề xuất và được các nước nhất trí chủ đề của Hội nghị cấp cao CLMV 8 là “Nắm bắt cơ hội, định hình tương lai”; chủ đề của Hội nghị cấp cao ACMECS 7 là “Hướng tới Tiểu vùng Mekong năng động và thịnh vượng”; chủ đề Hội nghị WEF-Mekong là “Tìm kiếm sự thống nhất: Các nhà lãnh đạo khu vực chia sẻ tầm nhìn về khu vực Mekong”.

Thúc đẩy hợp tác Tiểu vùng Mekong - Ảnh 1

3 Hội nghị ACMECS 7, CLMV 8 và WEF-Mekong là chuỗi hoạt động đối ngoại đa phương lớn nhất của nước ta trong năm 2016. Có thể nói, đây là những hội nghị đa phương lớn cuối cùng của năm 2016 mà Việt Nam tham dự.

Mục đích của chúng ta là thúc đẩy các lợi ích của đất nước trong hợp tác khu vực Mekong, củng cố và phát huy quan hệ truyền thống với các nước láng giềng, góp phần làm cho các cơ chế hợp tác này phát triển theo hướng thực chất hơn.

Trong các cơ chế hợp tác tại Tiểu vùng Mekong, có thể kể đến các cơ chế hợp tác nội khối giữa các nước Mekong, bao gồm: Ủy hội sông Mekong - MRC (1995). Hợp tácTam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam - CLV (1999). Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam - CLMV (2003). Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong - ACMECS (2003).

Còn, cơ chế hợp tác giữa các nước Mekong và các đối tác phát triển bao gồm: Hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng - GMS. Hợp tác phát triển giữa ASEAN và Lưu vực Mekong - AMBDC (1996). Hợp tác sông Hằng - sông Mekong - MGC (2000). Hợp tác Mekong - Nhật Bản (2007). Sáng kiến Hạ nguồn Mekong (2009). Hợp tác Mekong - Hàn Quốc (2011). Những người bạn của Mekong - FLM (2011). Hợp tác Mekong - Lan Thương (2015).

Nhìn chung, hợp tác phát triển giữa các nước và khu vực trên dòng Mekong thì có nhiều và trong bất cứ cơ chế nào thì, Việt Nam vẫn luôn là nước chủ động tham gia tích cực. Đối với hợp tác CLMV, đáng chú ý nhất là việc Việt Nam đầu tư và cung cấp các khoản hỗ trợ 3 nước còn lại trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Ngoài ra, Việt Nam cũng là nước chủ động đưa ra các sáng kiến hợp tác nhằm đưa hợp tác CLMV đi vào hiệu quả và thực chất hơn. Việc tổ chức thành công các hội nghị nói trên có ý nghĩa rất quan trọng đối với Việt Nam trên tất cả các mặt: chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa; vì lợi ích của chúng ta nhưng cũng vì lợi ích của những nước láng giềng anh em gắn bó mật thiết trong Tiểu vùng Mekong.

Tổ chức tốt các hội nghị đó cũng xuất phát từ trách nhiệm của chúng ta đối với tất cả các cơ chế hợp tác trong Tiểu vùng Mekong, trong ASEAN và các cơ chế khu vực và quốc tế khác mà nước ta tham gia.

Năm nay, lần đầu tiên Việt Nam đưa ra sáng kiến và nhận được sự hưởng ứng về việc lần đầu tiên tổ chức hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Mekong (WEF-Mekong) nhằm kết nối doanh nghiệp với các nguyên thủ, với các nhà hoạch định chính sách với nhau. Còn, về hợp tác trong ACMECS thì chúng ta cũng đã có không ít những nỗ lực.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Đình Quý cho rằng: “Trong ACMECS, chúng ta cũng nỗ lực thực hiện các mục tiêu chung nhằm phát huy các tiềm năng, thúc đẩy phát triển bền vững, cùng các nước thành viên tạo ra sức hấp dẫn lớn hơn với các đối tác trong và ngoài ASEAN. Có thể nói, hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong và hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam có ý nghĩa lớn trong việc xây dựng lòng tin, tạo ra sự hấp dẫn chung đối với các nước đối tác bên ngoài, đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống”.

H.Mai

Từ khóa

hội nghị đa phương hợp tác tiểu vùng mekong