Thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam-Italy

    Báo VTC News
    Gốc

    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng Việt Nam và Italy cần phối hợp thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trong các lĩnh vực như đầu tư, thương mại, giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/267507/Default.aspx