Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công

Ngày 7/9, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025.

Quang cảnh Hội nghị triển khai thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực.

Quang cảnh Hội nghị triển khai thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực.

Tại hội nghị, các đại biểu nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo được xem là một trong những phương pháp hiệu quả ở cả khu vực tư nhân và nhà nước. Tuy nhiên, đổi mới sáng tạo trong khu vực công có những đặc thù riêng, đó là đổi mới sáng tạo về dịch vụ, quy trình, về những quy định và chính sách.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để đẩy nhanh quá trình phục hồi xã hội sau dịch bệnh, thành phố cần thiết phải đẩy mạnh việc ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ trong công tác quản trị, giám sát các hoạt động xã hội; thúc đẩy chuyển đổi số trên các lĩnh vực; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực quản trị công.

Cũng theo ông Nguyễn Việt Dũng, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố sẽ chủ trì và phối hợp các đơn vị xây dựng kế hoạch chung về đổi mới sáng tạo trong khu vực công. Các sở, ban, ngành và thành phố Thủ Đức, các quận, huyện phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng các bài toán lớn cho lĩnh vực được phân công phụ trách. Kết quả đo lường và đánh giá sẽ dựa trên sự hài lòng và mức độ cải thiện chất lượng cung cấp cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Để triển khai có hiệu quả các bài toán lớn cho thành phố, cụ thể hóa các nhiệm vụ trong hoạt động đổi mới sáng tạo về lĩnh vực quản lý nhà nước, các đại biểu cho rằng cần thực hiện theo 5 bước: Xây dựng nội dung các bài toán lớn; công bố rộng rãi cho cộng đồng về nội dung bài toán lớn; tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện; tổ chức phối hợp thực hiện; triển khai ứng dụng các nội dung của bài toán lớn và đánh giá kết quả.

Cùng với đó, các sở, ban, ngành, thành phố Thủ Đức và các quận huyện chủ động triển khai các nhiệm vụ đổi mới sáng tạo hằng năm trong hoạt động quản lý nhà nước được phân công tại các đơn vị để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công ngày càng mạnh mẽ.

CAO TÂN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thuc-day-hoat-dong-doi-moi-sang-tao-trong-khu-vuc-cong-post714093.html