Thực chất về sự tồn tại của Trung tâm cấp cứu 05 ?

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Sau khi Hànôịmới số ra ngày 22-11-2007 có đăng bài “Vận chuyển cấp cứu, cũng… xe dù bến cóc”, chúng tôi đã nhận được phản hồi từ phía Cty TNHH vận chuyển người bệnh 05 Hà Nội, là chủ sở hữu của chiếc xe có biển kiểm soát 29Z - 8933 đã phản ánh trong bài.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/152737