Thực chất, hiệu quả trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên

Cấp ủy các cấp trong tỉnh đang tập trung triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm. Trên cơ sở bám sát các quy định của Trung ương, của tỉnh, nhiều địa phương có những cách làm đảm bảo tính nghiêm túc, thực chất, hiệu quả.

Kiểm điểm đúng, khắc phục trúng

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm thực chất, nghiêm túc là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng cũng như chất lượng đội ngũ đảng viên; góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị, đặc biệt, khắc phục được các hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Từ thực tiễn triển khai công tác kiểm điểm ở cơ sở, đồng chí Đặng Văn Lập – Bí thư Đảng ủy xã Thanh Yên (Thanh Chương) cho rằng: Kiểm điểm, chỉ ra đúng khuyết điểm, hạn chế thì khâu khắc phục mới trúng trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả. Cụ thể, ở xã Thanh Yên, kiểm điểm cuối năm 2021 chỉ ra năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp xử lý một số vụ việc liên quan đến lấn chiếm đất đai, hành lang an toàn giao thông chưa hiệu quả, để kéo dài hàng chục năm; vai trò tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa có hiệu quả cao ở một số lĩnh vực. Đảng ủy xã, các tổ chức và cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đã xây dựng kế hoạch khắc phục, đôn đốc chỉ đạo nghiêm túc.

Xây dựng mương thoát nước, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường sau khi giải tỏa lấn chiếm đất của người dân tại xã Thanh Yên (Thanh Chương). Ảnh: Mai Hoa

Xây dựng mương thoát nước, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường sau khi giải tỏa lấn chiếm đất của người dân tại xã Thanh Yên (Thanh Chương). Ảnh: Mai Hoa

Theo đó, trên cơ sở xác định rõ nguồn gốc đất đai, củng cố các cơ sở pháp lý, xã Thanh Yên đã tiến hành phối hợp cưỡng chế 2 trường hợp lấn chiếm đất đai và hành lang an toàn giao thông; đồng thời, xây dựng đường bê tông ra Bàu Ó, thuận tiện cho người dân đi lại sản xuất mà lâu nay bị lấn chiếm không thể xây dựng. Từ sự quyết liệt cưỡng chế của địa phương, trên địa bàn xã có 1 hộ lấn chiếm đất làm ách tắc mương thoát nước, gây ô nhiễm môi trường nhiều năm cũng tự tháo dỡ để xã xây dựng lại kênh mương.

Hoạt động tuyên truyền, vận động của khối Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đổi mới, đi sâu, đi sát, kiên trì; lấy sự nêu gương của cán bộ, đảng viên để lan tỏa. Rõ nét trong năm 2022, xã đã huy động sức dân đóng góp hàng tỷ đồng làm nhiều tuyến đường và mương thoát nước; đặc biệt là tuyên truyền người dân thay đổi nhận thức về làm vụ đông, đưa cây bí xanh vào sản xuất hơn 3,3 ha; khoai tây hơn 4 ha; cá lúa hơn 1,3 ha.

Còn Đảng bộ xã Đồng Thành (Yên Thành) liên tiếp 2 năm (2020, 2021) xếp loại trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và năm 2022, các phong trào đều được đánh giá xuất sắc. Theo chia sẻ của đồng chí Nguyễn Khắc Sơn - Bí thư Đảng ủy xã, những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong các kỳ kiểm điểm cuối năm, cấp ủy đều xây dựng kế hoạch với các giải pháp khắc phục rất cụ thể. Ví dụ, để khắc phục tình trạng hình thức trong học tập Nghị quyết, Đảng ủy xã cấp cho mỗi đảng viên 1 cuốn sổ và yêu cầu các cuộc học tập nghị quyết, sinh hoạt chi bộ đều phải ghi chép để kiểm tra; đồng thời, yêu cầu viết thu hoạch, có chấm điểm, khen thưởng các bài viết chất lượng, từ đó nâng cao ý thức, tạo động lực cho đảng viên học tập, nghiên cứu nghiêm túc.

Đoàn viên, thanh niên xã Đồng Thành (Yên Thành) tham gia trồng cây xanh. Ảnh: Mai Hoa

Hay trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo có sự bao quát, tổng thể hơn trên các lĩnh vực, huy động sự vào cuộc “đều tay” của cả hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chủ động nghiên cứu các lĩnh vực để nắm chắc, chỉ đạo sát việc. Tăng cường quản lý và chủ động kiểm tra, giám sát những vấn đề dễ xảy ra sai phạm như đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính - ngân sách; xây dựng kế hoạch chỉ đạo giải quyết một số kiến nghị, bức xúc của người dân trong nhiều năm, như mở rộng tuyến đường đi qua 10 hộ dân tại xóm Long Nam; phối hợp với Điện lực đầu tư 4 trạm biến áp, nâng cấp hệ thống dây, cột điện, cải thiện chất lượng điện sinh hoạt cho người dân; lồng ghép các nguồn vốn xây dựng kênh mương đã được lập dự án cách đây 20 năm…

Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh

Thời điểm này, cấp ủy các cấp trong tỉnh đang tập trung triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm. Để công tác này được thực hiện thực chất, hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 131 ngày 24/10/2022, trong đó nhấn mạnh yêu cầu, từng cấp ủy, tổ chức Đảng và cá nhân tự soi, tự sửa; phải khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; phải nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để sửa chữa, khắc phục. Kiểm điểm trên cơ sở đánh giá liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương; gắn đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, lĩnh vực được phân công phụ trách…

Phiên họp thường kỳ tháng 10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Bám sát các quy định của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên, từng cấp ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai gắn tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn hướng dẫn kiểm điểm. Bên cạnh đề cao sự chủ động, trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức Đảng, các địa phương đã thành lập các tổ chỉ đạo do đồng chí Thường vụ làm tổ trưởng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm điểm tại cơ sở, như huyện Thanh Chương thành lập 9 tổ; huyện Quỳ Hợp 8 tổ; huyện Yên Thành 13 tổ; thị xã Thái Hòa 11 tổ…

Để đảm bảo kiểm điểm, xếp loại nghiêm túc, thực chất, ngoài đặt ra yêu cầu cao tinh thần tự soi, tự sửa đối với từng cấp ủy, tổ chức Đảng và cá nhân trong kiểm điểm, nhiều đơn vị cũng đề ra một số giải pháp. Ở huyện Yên Thành, theo chia sẻ của đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh - Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy: Kiểm điểm năm nay, Huyện ủy yêu cầu các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện có báo cáo nhận xét ưu, khuyết điểm cũng như những vấn đề cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới của cấp dưới; trên cơ sở đó, giao Văn phòng Huyện ủy tổng hợp và gửi các tổ chỉ đạo để quá trình chỉ đạo kiểm điểm phân tích làm rõ và xây dựng phương hướng khắc phục; các khuyết điểm cấp trên chỉ ra phải được “chia” đều cho từng cá nhân, tránh khuyết điểm chung của tập thể mà không có trách nhiệm của cá nhân để khắc phục.

Toàn cảnh phiên kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thành năm 2022. Ảnh: Thái Dương

Còn ở huyện Quỳ Hợp, ngoài các tiêu chí, nội dung kiểm điểm, đánh giá, xếp loại theo quy định của Trung ương và tỉnh, Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy rà soát, thống kê việc khắc phục các khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra ở năm 2021 làm cơ sở đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2022. Cách làm này, theo đồng chí Trần Thị Thúy Nga - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Quỳ Hợp, tránh tình trạng kiểm điểm xong nhưng không xây dựng kế hoạch và chỉ đạo quyết liệt việc khắc phục khuyết điểm, để việc kiểm điểm không mang tính hình thức.

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và cá nhân năm 2022 được gắn với việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra ở năm 2021. Cách làm này sẽ tránh tình trạng kiểm điểm xong nhưng không xây dựng kế hoạch và chỉ đạo quyết liệt việc khắc phục khuyết điểm, để việc kiểm điểm không mang tính hình thức.

Đồng chí Trần Thị Thúy Nga - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Quỳ Hợp

Huyện Thanh Chương và thị xã Thái Hòa chú trọng gợi ý kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân còn có những tồn tại, hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo hoặc có những nội dung, lĩnh vực cần phải tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm tạo kết quả cao hơn trong thời gian tới. Trong kiểm điểm, các địa phương này yêu cầu làm rõ việc khắc phục các khuyết điểm đã được chỉ ra trong kỳ kiểm điểm trước, kể cả kết quả thực hiện các kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát của các cấp đối với đơn vị, cá nhân mình.

Cán bộ Huyện ủy Thanh Chương tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân tại xã Thanh Phong. Ảnh: Mai Hoa

Quá trình chỉ đạo kiểm điểm, Huyện ủy Thanh Chương yêu cầu kiểm điểm, đánh giá thực hiện khắc phục các hạn chế, khuyết điểm của năm 2021 và kết luận của các đoàn kiểm tra, thanh tra, giám sát các cấp đối với từng đơn vị, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân. Đây cũng là một tiêu chí, nội dung để xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Trọng Anh - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Chương

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2022 đang được các cấp ủy Đảng trong tỉnh triển khai bằng tinh thần tự soi, tự sửa, gắn với việc thực hiện Kết luận số 21 và Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Bởi vậy, tinh thần kiểm điểm được lan tỏa ở các cấp rất nghiêm túc, thực chất, nhằm đánh giá, xếp loại đúng, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế được hiệu quả. Đây chính là vấn đề cốt lõi, mục tiêu mà công tác kiểm điểm hướng tới, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Mai Hoa

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/thuc-chat-hieu-qua-trong-kiem-diem-danh-gia-xep-loai-to-chuc-dang-dang-vien-post262957.html