Thức ăn vị thuốc: Đường trắng

ND- Đường trắng còn gọi là đường phèn, đường băng, đường cát trắng, đường sương trắng. Tính bình, vị ngọt, là thể kết tinh dạng cát, mầu trắng sữa, tinh chế từ mía, củ cải đường.