Thức ăn đường phố - Mối nguy thời khuẩn tả!

    3 đăng lạiGốc

    Việc phát triển các loại hình thức ăn đường phố là một nhu cầu tất yếu của xã hội, đem lại nhiều thuận tiện cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, bên cạnh sự thuận tiện này là những mối nguy hại tới sức khỏe, tính mạng khách hàng, thậm chí là cả cộng đồng.

      Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2008/4/149192