Thuận tay trái thông minh hơn?

- Hỏi: Người thuận tay trái thì có trí thông minh hơn người thuận tay phải có đúng không?

Vũ Bắc Sơn (Phú Thọ).

GS Lê Đình Lương, Tổng Thư ký Hội Di truyền học Việt Nam cho biết: Không có cơ sở khoa học nào khẳng định người thuận tay trái thì thông minh hơn thuận tay phải. Tuy nhiên, một số ít các nghiên cứu trên thế giới kết luận những mối liên hệ thú vị giữa tay thuận với các kỹ năng nhận thức.

Theo đó, những người thuận tay phải dường như học hành giỏi giang hơn đôi chút so với những người thuận tay trái. Những người thuận tay trái thường có khả năng xử lý tốt và làm việc dưới điều kiện bị kích thích cao. Tuy nhiên, những nhận định này chỉ dựa trên sự trùng hợp ngẫu nhiên của một vài người chứ chưa có cơ sở khoa học nào.

Trí thông minh của con người phụ thuộc vào nhiều yếu tố như gen di truyền, môi trường giáo dục, môi trường sống, sự phấn đấu của cá nhân... chứ nó không phụ thuộc vào việc thuận tay trái hay tay phải.
PV (ghi)