Thuần dưỡng thành công gà lôi trắng

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Con gà lôi trắng được anh Pả Ngờn, ở xã Hú Nghì, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị nuôi dưỡng ba năm nay.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/225855.asp