Thưa vắng và... lãng phí

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Xe buýt chuyên trách được đưa vào hoạt động từ ngày 11-8. Đánh giá về kết quả thực hiện trong thời gian đầu, đại diện các sở, ngành đều khẳng định, đây là một chủ trương đúng, cần được duy trì thường xuyên.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/180067