Thừa tiền, thiếu đột phá

    Báo Người Lao Động
    1 đăng lạiGốc

    Các cuộc đua trong nước gần đây không chỉ tăng về số lượng mà còn cả ở quy mô tổ chức nhưng về chất lượng, phong trào xe đạp VN gần như chẳng cải thiện được là bao

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-thao/217896.asp