Thừa Thiên - Huế triển khai dự án xây dựng trường tiểu học tránh lũ tại xã Phú Lương

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Hiệp hội Bretagne - Việt Nam (Cộng hòa Pháp) vừa ký biên bản phối hợp cùng UBND huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế triển khai dự án xây dựng trường tiểu học tránh lũ tại xã Phú Lương.

    Trường khởi công xây dựng vào cuối tháng 9-2009 và sẽ hoàn thành vào tháng 8-2010 với kinh phí 1,9 tỷ đồng, trong đó Hiệp hội Bretagne - Việt Nam tài trợ 1 tỷ đồng. V.THẮNG Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) vừa đưa thư viện số vào hoạt động tại địa chỉ: http://elib.isivast.org.vn. Hiện nay, thư viện đã có nguồn cơ sở dữ liệu được mua quyền truy cập từ kinh phí của VAST như Springer Link, ProQuest Central và một số tạp chí điện tử kèm theo tạp chí giấy. TR.BÌNH

    Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xahoi/2009/9/202501/