Thừa Thiên-Huế: Triển khai bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển

Sáng 7/10, Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có cuộc họp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã ven biển để thống nhất biện pháp triển khai chi trả bồi thường cho người dân bị thiệt hại do sự cố môi trường biển theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trước đó, ngày 6/10, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức thực hiện chi trả kinh phí bồi thường cho người dân bị thiệt hại do sự cố môi trường biển theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát, kê khai, thống kê tổng hợp các nhóm đối tượng thiệt hại do sự cố môi trường biển của địa phương mình và hướng dẫn của Bộ Tài chính, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và UBND thị xã Hương Trà chỉ đạo, tổ chức chi trả tiền bồi thường theo nguyên tắc “công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không bỏ sót”.

Cùng với đó, chỉ đạo các cấp ủy sâu sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu đúng và ủng hộ chủ trương của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại; gắn kết, lồng ghép công tác bồi thường hỗ trợ thiệt hại với các chương trình an sinh xã hội lớn của Nhà nước.

Việc triển khai thực hiện phải phát huy vai trò giám sát của cộng đồng và công khai kinh phí bồi thường thiệt hại cho từng đối tượng trên các phương tiện thông tin đại chúng và thôn, xã...

Thế Phong