Thừa Thiên- Huế: Phấn đầu kim ngạch xuất khẩu năm 2012 đạt 400 triệu USD

Theo Sở Công Thương Thừa Thiên- Huế, 3 tháng đầu năm 2012, thị trường thế giới có nhiều biến động nhưng nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh như thủy sản, dệt may, sản phẩm gỗ, khoáng sản… có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2011.

Theo Sở Công Thương Thừa Thiên- Huế, 3 tháng đầu năm 2012, thị trường thế giới có nhiều biến động nhưng nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh như thủy sản, dệt may, sản phẩm gỗ, khoáng sản… có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2011.

CôngThương - Trong đó có nhiều mặt hàng xuất khẩu tăng cả về khối lượng và giá cả so với cùng kỳ năm ngoái.

Kim ngạch xuất khẩu 3 tháng trên địa bàn ước đạt 93 triệu USD. Trong đó khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức tăng trưởng xuất khẩu cao nhất, đạt 47,6 triệu USD; khối doanh nghiệp Nhà nước đạt 23,5 triệu USD, khối doanh nghiệp tư nhân đạt 22 triệu USD.

Tuy nhiên do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, vốn vay lớn, nhiên liệu xăng dầu, cước phí vận chuyển tăng nên giá trị gia tăng trong xuất khẩu không cao nhất là nhóm hàng dệt may

Dự báo trong những tháng tiếp theo của năm 2012 vẫn còn những khó khăn nhưng các doanh nghiệp xuất khẩu TT- Huế vẫn quyết tâm nỗ lực để hoàn thành kế hoạch đạt tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả năm trên 400 triệu USD.