Thừa Thiên Huế phấn đấu 2014 huy động vốn tăng 15-17%

BizLIVE - Ngày 17/01/2014, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Ảnh minh họa.

Đến cuối năm 2013, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 20.989 tỷ đồng, tăng 12,7% so với đầu năm.

Dư nợ cho vay đạt 16.797 tỷ đồng, tăng 16,3%. Trong đó, dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn đạt 4.714 tỷ đồng, tăng 27,6%; dư nợ cho vay doanh nghiệp đạt 9.950 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 57,8% tổng dư nợ.

Trong năm 2013, Thanh tra giám sát ngân hàng của Chi nhánh đã thực hiện 13 cuộc thanh tra tại chỗ tại các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn, đưa ra 77 kiến nghị với số tiền sai phạm 1.063 tỷ đồng. Đến nay, các đơn vị đã khắc phục được 29 kiến nghị với số tiền 239 tỷ đồng.

Báo cáo nhấn mạnh, trong năm 2014, phấn đấu tổng nguồn vốn huy động tăng 15-17%, dư nợ cho vay tăng 12-14%, nợ xấu dưới 3% tổng dư nợ; triển khai kịp thời và đồng bộ các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ; kiểm soát tăng trưởng tín dụng theo định hướng tín dụng năm 2014 của toàn ngành, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên.