Thừa Thiên - Huế: Lũ khiến hàng nghìn học sinh nghỉ học kéo dài

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn còn hàng nghìn học sinh ở huyện Quảng Điền chưa thể đến lớp do trường còn ngập trong lũ, trong đó nhiều trường cho học sinh nghỉ học từ hơn nửa tháng nay.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108885&sub=74&top=41