Thừa Thiên Huế dự kiến mức thưởng Tết cao nhất khoảng 180 triệu đồng

  Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế, đến thời điểm này, đơn vị đã tiếp nhận được báo cáo về tình hình tiền lương năm 2022 và kế hoạch Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023 cho người lao động của 111 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn.

  Ảnh minh họa

  Ảnh minh họa

  Qua báo cáo, dự kiến thưởng Tết Dương lịch năm 2023 bình quân là 1 triệu đồng, cao nhất là 60 triệu đồng thuộc về một DN có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. Còn mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân là 6,56 triệu đồng, với mức cao nhất 180 triệu đồng thuộc 1 DN khối dân doanh và thấp nhất là 300 nghìn đồng cũng thuộc khối DN này.

  Cụ thể, công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức lương bình quân năm 2022 là 7,176 triệu đồng/tháng, với mức lương cao nhất 21 triệu đồng/tháng và mức thấp nhất 3,64 triệu đồng/tháng. Dự kiến thưởng người lao động dịp Tết Dương lịch năm 2023 đối với DN trong khu vực này có mức cao nhất là 20 triệu đồng và mức thấp nhất 300 nghìn đồng. Dự kiến thưởng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão có mức cao nhất 12 triệu đồng và thấp nhất 800 nghìn đồng.

  Đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có mức lương bình quân năm 2022 là 6,84 triệu đồng/tháng, với mức lương cao nhất 51 triệu đồng/tháng và mức thấp nhất 4,16 triệu đồng/tháng. Dự kiến thưởng người lao động dịp Tết Dương lịch năm 2023 đối với DN trong khu vực này có mức cao nhất là 60 triệu đồng và mức thấp nhất 200 nghìn đồng. Còn mức thưởng dịp Tết Nguyên đán dự kiến có mức cao nhất 67,6 triệu đồng và thấp nhất 1 triệu đồng.

  DN dân doanh có mức lương bình quân năm 2022 là 6,12 triệu đồng/tháng, với mức lương cao nhất 141,8 triệu đồng/tháng và mức thấp nhất 3,64 triệu đồng/tháng. Dự kiến thưởng người lao động dịp Tết Dương lịch năm 2023 đối với DN dân doanh có mức cao nhất là 45 triệu đồng và mức thấp nhất 100 nghìn đồng. Thưởng người lao động dịp Tết Nguyên đán có mức cao nhất 180 triệu đồng và thấp nhất 300 nghìn đồng.

  DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được xem là khu vực có mức lương năm 2022 cao nhất so với các khối DN khác, với mức lương cao nhất là 150,3 triệu đồng/tháng và mức thấp nhất 3,64 triệu đồng/tháng. Dự kiến thưởng người lao động dịp Tết Dương lịch năm 2023 lại rất thấp, chỉ đạt 500 nghìn đồng ở mức cao nhất và mức thấp nhất 100 nghìn đồng. Ngược lại, dự kiến thưởng người lao động dịp Tết Nguyên đán Quý Mão có mức cao nhất 150,3 triệu đồng và thấp nhất 500 nghìn đồng.

  Như vậy, qua báo cáo nhanh từ 111 DN trong toàn khối có mức lương trung bình năm 2022 là 6,28 triệu đồng. Trong khi đó, năm 2021, mức tiền lương bình quân mỗi tháng của người lao động trong công ty TNHH NN MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đạt 7,01 triệu đồng. Đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức tiền lương bình quân của người lao động đạt 6,6 triệu đồng. DN dân doanh có mức tiền lương bình quân của người lao động đạt 5,93 triệu đồng. DN FDI có mức tiền lương bình quân của người lao động đạt 6 triệu đồng.

  Về thưởng tết năm trước có DN có mức thưởng cao hơn so với năm nay. Về tình hình chung năm 2021, công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng bình quân Tết Dương lịch là 7,49 triệu đồng, Tết Âm lịch là 5,63 triệu đồng; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có mức thưởng bình quân Tết Dương lịch là 2,84 triệu đồng, Tết Âm lịch là 7,72 triệu đồng; DN dân doanh có mức thưởng bình quân Tết Dương lịch là 0,61 triệu đồng, Tết Âm lịch là 7,76 triệu đồng; DN FDI có mức thưởng bình quân Tết Dương lịch là 0,37 triệu đồng, Tết Âm lịch là 4,47 triệu đồng.

  CAO TIẾN

  Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/thua-thien-hue-du-kien-muc-thuong-tet-cao-nhat-khoang-180-trieu-dong-20221224083947.htm