Thừa Thiên- Huế: Chứng tích lịch sử cách mạng Chín Hưng sẽ được tôn tạo, phục hồi

    Gốc

    Thực hiện ý kiến của Cục Di sản văn hóa tại Công văn số 213/DSVH-DT về Dự án Phục hồi và tôn tạo Khu chứng tích lịch sử cách mạng Chín Hầm, thuộc địa phận xã Thủy An, thành phố Huế,

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17092