Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng

Ngày 4/10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện.

Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng - Ảnh 1

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2017, cấp tỉnh chi 500.000 đồng/đại biểu; cấp huyện chi 300.000 đồng/đại biểu khi chi tặng quà lưu niệm nhân dịp đón các đoàn đại biểu và cá nhân đến thăm và làm việc với cơ quan Mặt trận;

Và với mức chi tương tự (cấp tỉnh: 500.000đồng; cấp huyện: 300.000đồng) khi Mặt trận chi tặng quà chúc mừng ngày Tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc, tổ chức tôn giáo) đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các chức sắc, chức việc tôn giáo, nhân sỹ, trí thức tiêu biểu, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Quy định cũng nêu rõ: việc tặng quà chúc mừng ngày Tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng không quá 2 lần/1 năm. UBMTTQ Việt Nam các cấp tự quyết định việc chọn ngày lễ nào để tặng quà chúc mừng cho phù hợp với đặc thù của từng đối tượng.

Đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các chức sắc, chức việc tôn giáo, nhân sỹ, trí thức tiêu biểu, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc thì có mức chi thăm hỏi khi bị ốm đau không quá 1.500.000 đồng/người/năm đối với cấp tỉnh; không quá 800.000 đồng/người/năm đối với cấp huyện. Mức chi phúng viếng khi qua đời là 1.000.000 đồng/người đối với cấp tỉnh; 500.000 đồng/người đối với cấp huyện. Mức chi hỗ trợ khi gia đình gặp khó khăn (thiên tai, hỏa hoạn) là 1.000.000 đồng/gia đình/năm đối với cấp tỉnh; 500.000 đồng/gia đình/năm đối với cấp huyện.

Hữu Thu