Thừa Thiên - Huế xây dựng nông thôn mới ở 6 xã điểm

ND - Năm 2010, Thừa Thiên - Huế tập trung xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt chương trình về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở một số xã: Phong Mỹ (huyện Phong Điền), Hương Văn (Hương Trà), Vinh Hưng (Phú Lộc), Thượng Nhật (Nam Đông), Sơn Thủy (A Lưới), Quảng Phú (Quảng Điền), đồng thời nhựa hóa đường tỉnh lộ 10D dài 10,3 km và 10B dài 6,3km, nâng cấp đường tỉnh lộ 12B...

Phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững cho 13 xã có tỷ lệ hộ nghèo hơn 25%; trong đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo của sáu xã: Hồng Tiến (Hương Trà), Hồng Hạ, A Đớt, Đông Sơn, Hương Lâm, Hồng Trung (A Lưới) xuống còn dưới 25% và bảy xã: Hương Nguyên, Hồng Thượng, Hồng Thái, Hồng Quảng, Hồng Bắc, Hồng Vân, Hồng Thủy (A Lưới) xuống còn từ 34 đến 35% vào cuối năm 2010. PV