Thừa 55 ôtô cũ, hỏng, Bộ Công Thương xin sắm 19 xe công

Trong số 57 xe ôtô công dư thừa, Bộ Công Thương cho biết 55 chiếc đã cũ, hỏng... nên đề xuất mua thêm, đồng thời muốn tăng định mức cho các đơn vị trực thuộc.

57 xe công dư thừa đều đã cũ, hỏng, Bộ Công Thương xin được mua 19 xe mới.

Hồi đầu tháng 6, Bộ Tài chính đã có văn bản thúc Bộ Công Thương lập danh mục và đề xuất phương án xử lý đối với 57 xe công dư thừa tại bộ này. Trong công văn gần đây phản hồi về nội dung này, Thứ trưởng Bộ Công Thương - Hồ Thị Kim Thoa cho biết, việc thực hiện trang bị xe công cho các đơn vị thuộc được thực hiện theo tiêu chuẩn định mức tại Quyết định 122/1999. Tuy nhiên, khi triển khai Quyết định 32/2015 thì định mức xe ôtô phục vụ chung thấp hơn so với quy định cũ.

"Do chưa đủ thời gian để thực hiện sắp xếp, điều chuyển giữa các đơn vị nên tại thời điểm báo cáo về Bộ Tài chính ngày 15/3 số lượng xe thực tế cao hơn định mức là 57 xe", công văn của Bộ Công Thương giải thích.

Sau khi rà soát, sắp xếp lượng xe công dư thừa, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, có 55 xe đã quá thời gian sử dụng và đang trong quá trình làm thủ tục thanh lý. Do đó, hiện một số đơn vị đang thiếu xe phục vụ công tác chung. Trên cơ sở này, Bộ xin mua mới 19 ôtô để bổ sung.

Cũng tại văn bản này, Bộ Công Thương đề nghị tăng thêm định mức trang bị xe hoặc xe chuyên dùng là 22 ôtô cho một số đơn vị trực thuộc. Trong đó, Cục Công tác phía Nam muốn tăng thêm 6 xe, với lý do đơn vị này được giao nhiệm vụ quản trị nội bộ, công tác hậu cần, đón tiếp các đoàn công tác…

Nêu lý do phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, Cục Quản lý thị trường xin tăng thêm 6 xe công.

Số ôtô công Viện Năng lượng muốn tăng thêm là 9 xe, để phục vụ và đảm bảo phù hợp với quy mô hoạt động dịch vụ khoa học - công nghệ và sản xuất kinh doanh khác của Viện. Tại 25 trường Cao đẳng trực thuộc, Bộ Công Thương đề nghị xem xét lại định mức là 2 xe một trường.

Trước đó, một số tỉnh như Hà Nội, Quảng Nam... cũng có ý kiến phản ánh về tình trạng ít xe công và đã đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng xin cơ chế đặc thù, tăng lượng xe công so với định mức. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Tài chính đều lắc đầu và khẳng định, không thể vượt quá quy định.

Báo cáo của Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính) cho biết, tới cuối năm 2015 cả nước có khoảng 40.000 xe ôtô công, chưa bao gồm xe tại các đơn vị vũ trang, doanh nghiệp Nhà nước. Số tiền ngân sách phải bỏ để "nuôi" số xe này mỗi năm khoảng 13.000 tỷ đồng. Cũng trong năm 2015 cả nước có thêm 1.233 xe công, trong đó có 653 xe mua mới, bình quân 2 xe được sắm mới mỗi ngày.