Thú Vườn Quốc gia Cúc Phương chết vì virus H5N1

    Gốc

    (NLĐ)- Ngày 11-3, tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch cúm gia cầm, Cục Thú y thông báo đã xuất hiện dịch bệnh và gây chết một số loài thú tại Vườn Quốc gia Cúc Phương (Nình Bình) là cầy vằn (6 con), cầy vòi mốc (2 con), chim chào mào (5 con), voọc ngũ sắc (2 con), cu li (1 con). Sau đó, kết quả xét nghiệm đối với mẫu bệnh phẩm của thú chết cho kết quả 4 mẫu cầy vằn (chết trước ngày 22-1) nhiễm virus H5N1

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/217686.asp