Thư Viện tỉnh Lạng Sơn: Trên 500 đầu sách, báo và các ấn phẩm trưng bày sách báo chào mừng kỷ niệm 94 năm vinh quang Đảng cộng sản Việt Nam

Từ ngày 19/2 đến ngày 8/3/2024 tại Phòng Đọc tổng hợp, Thư viện tỉnh Lạng Sơn tổ chức gian trưng bày tài liệu chào mừng 94 năm vinh quang Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024).

Độc giả tìm hiểu sách báo tại gian trưng bày

Độc giả tìm hiểu sách báo tại gian trưng bày

Gian trưng bày có trên 500 đầu sách, báo và các ấn phẩm được thiết kế thành nhiều mô hình ấn tượng thu hút độc giả.

Các tài liệu trưng bày đa dạng thể loại từ sách nghiên cứu, sách lịch sử, báo, tạp chí…với nội dung chủ yếu về lịch sử hình thành Đảng cộng sản Việt Nam, về Bác Hồ; lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn; các cuốn sách về những thành tựu trên các lĩnh vực khoa học – kỹ thuật, kinh tế – xã hội của đất nước, của tỉnh…

Độc giả tìm hiểu sách, báo tại gian trưng bày

Thông qua gian trưng bày, nhằm giáo dục truyền thống cho các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống vẻ vang 94 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024), góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Qua đây, góp phần cổ vũ các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra năm 2024.

TUYẾT MAI - NGỌC HIẾU

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/van-hoa/646014-thu-vien-tinh-lang-son-tren-500-dau-sach-bao-va-cac-an-pham-trung-bay-sach-bao-chao-mung-ky-niem-94-nam-vinh-quang-dang-cong-san-viet-nam.html