"Thư viện ông Thặng"

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Hơn 30 năm phục vụ trong quân đội, qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Năm 1982, ông Bùi Đình Thặng về hưu ở thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, ông thấy người dân trong thôn, xã mình còn "đói" về thông tin, ông nghĩ phải làm gì để góp phần tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới người dân qua sách báo.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119285&sub=77&top=43