Thư viện Đồng Nai phục vụ hơn 28 ngàn lượt bạn đọc

Thông tin từ Thư viện Đồng Nai, trong tháng 5-2024, thư viện phục vụ hơn 28 ngàn lượt bạn đọc (tại thư viện hơn 1 ngàn lượt và ngoài thư viện hơn 27 ngàn lượt).

Bên cạnh đó, Thư viện Đồng Nai tổ chức phục vụ lưu động và luân chuyển đến 7 điểm với gần 7 ngàn bản sách, báo lưu hành. Đặc biệt, thư viện đã tổ chức trưng bày, triển lãm, xếp sách nghệ thuật với 3 ngàn bản sách tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh (xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc).

Hiện Thư viện Đồng Nai đang tiếp nhận bài dự thi Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2024 của học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 10-6.

L.N

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202405/thu-vien-dong-nai-phuc-vu-hon-28-ngan-luot-ban-doc-5fa4a43/