Thu về hơn 6.500 tỷ đồng từ thoái vốn doanh nghiệp nhà nước

Bộ Tài chính cho biết, lũy kế 11 tháng năm 2016 số vốn đã thoái từ doanh nghiệp nhà nước là 3.558 tỷ đồng và số thu về là 6.569 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong đó, thoái vốn tại 5 lĩnh vực nhạy cảm đã thoái được 490 tỷ đồng, thu về 450 tỷ đồng; thoái vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác là 1.578 tỷ đồng, thu về 2.273 tỷ đồng; thoái vốn ở Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã bán vốn tại 59 doanh nghiệp với giá trị là 1.489 tỷ đồng, thu về 3.844 tỷ đồng.

Về tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tính đến ngày 20/11/2016 đã có 56 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa. Trong đó, có 06 Tổng công ty nhà nước với tổng giá trị thực tế của 56 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa là 34.017 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 24.390 tỷ đồng.

Vốn điều lệ là 24.379 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 11.937 tỷ đồng, bán cho nhà đầu tư chiến lược 7.670 tỷ đồng, bán cho người lao động 388 tỷ đồng, tổ chức công đoàn 8 tỷ đồng, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai là 4.374 tỷ đồng.

PV.