Thu về 19 tỷ đồng từ phiên IPO Cấp thoát nước Tuyên Quang

Phiên đấu giá đã thu hút sự quan tâm của 7 nhà đầu tư. Tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 2 triệu cổ phần. Khối lượng đặt mua cao nhất là 919,4 nghìn cổ phần; giá đặt mua cao nhất là 13.500 đồng/cổ phần.

Thu về 19 tỷ đồng từ phiên IPO Cấp thoát nước Tuyên Quang - Ảnh 1

Sáng ngày 18/10/2016, Sở GDCK Hà Nội đã tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Tuyên Quang với hơn 1,83 triệu cổ phần đưa ra đấu giá, mức giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá đã thu hút sự quan tâm của 7 nhà đầu tư. Tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 2 triệu cổ phần. Khối lượng đặt mua cao nhất là 919,4 nghìn cổ phần; giá đặt mua cao nhất là 13.500 đồng/cổ phần.

Kết quả, phiên đấu giá đã bán được toàn bộ 1.838.800 cổ phần chào bán cho 7 nhà đầu tư với giá đấu thành công bình quân là 10.334 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 19 tỷ đồng, cao hơn 615 triệu đồng so với mức giá khởi điểm.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ của công ty sau cổ phần hóa dự kiến là 80 tỷ đồng, Nhà nước sẽ nắm giữ 65% vốn điều lệ, tương đương 5,2 triệu cổ phần. Bên cạnh việc chào bán 1,83 triệu cổ phần, tương đương 22,99% vốn điều lệ ra công chúng qua đấu giá công khai tại HNX, người lao động trong công ty được mua 961,2 nghìn cổ phần, tương đương 12,01% vốn điều lệ.

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang trực thuộc UBND tỉnh Tuyên Quang. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt và các nhu cầu khác trên địa bàn toàn tỉnh Tuyên Quang, Sơn Dương, Hàm Yên, Chiêm Hóa… Ngoài ra, công ty còn xây dựng các công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng, thu gom xử lý rác thải không độc hại, dịch vụ chăm sóc duy trì cây xanh đô thị, duy trì hệ thống điện chiếu sáng đô thị, bảo trì đường đô thị…

Sau khi cổ phần hóa, công ty dự kiến tập trung chủ yếu vào hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp là sản xuất nước máy tiêu thụ cho dân cư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Bên cạnh đó, công ty sẽ có những phương án khoán hợp lý cho các Xí nghiệp trực thuộc để thúc đẩy sản xuất phát triển, tự chủ hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh; tích cực tìm kiếm thêm khách hàng mới có nhu cầu ký hợp đồng sử dụng nước sạch của công ty và đầu tư mở rộng mạng lưới, ứng dụng công nghệ thông tin làm nền tảng cho hệ thống quản lý.