Thủ tướng yêu cầu quản lý chặt chẽ ngân hàng 0 đồng, yếu kém

Các công tác nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư nước ngoài cũng được Chính phủ giao các Bộ, ngành thực hiện.

Thủ tướng yêu cầu quản lý chặt chẽ ngân hàng 0 đồng, yếu kém - Ảnh 1

Nghị quyết phiên họp tháng 10 của Chính phủ đã đưa ra chỉ đạo đối với các Bộ, ngành yêu cầu tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm thanh khoản, an toàn hệ thống ngân hàng trong những tháng cuối năm 2016.

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuẩn bị Hội nghị toàn quốc

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh theo phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công.

Trong đó rà soát cụ thể từng tiêu chí, chỉ số do Ngân hàng Thế giới và Diễn đàn kinh tế thế giới công bố xếp hạng năm 2016; đặc biệt phải phân tích, giải trình về các chỉ số bị xuống hạng và các chỉ số còn ở mức thấp; có kế hoạch, giải pháp cụ thể để cải thiện thứ hạng trong năm 2017 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2016. Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Hội nghị toàn quốc về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Cùng đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 để trình tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương tổ chức vào tháng 12/2016.

Bên cạnh đó, Bộ này cũng được yêu cầu xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách để đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài từ các Tập đoàn kinh tế đa quốc gia, các doanh nghiệp nhỏ và vừa có tiềm lực mạnh, công nghệ tiên tiến, tham gia chuyển giao công nghiệp; nghiên cứu, quy hoạch các cụm kinh tế, thí điểm xây dựng mô hình đặc khu kinh tế tạo liên kết giữa các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam cùng tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao rà soát, hoàn chỉnh chính sách hỗ trợ, khuyến khích khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp và hoàn thiện Đề án tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 sau khi Quốc hội cho ý kiến.

Đối với đầu tư công, Chính phủ giao Bộ xây dựng phương án điều chuyển dự kiến kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2016 của các Bộ, ngành, địa phương giải ngân chậm đến hết ngày 30/9/2016. Thủ tướng yêu cầu kiên quyết không bố trí kế hoạch vốn năm 2017 đối với các dự án đến hết tháng 9/2016 giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2016, trừ trường hợp có lý do khách quan.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao trình Đề án tái cơ cấu đầu tư công trong tháng 01/2017.

Bảo đảm ổn định tỷ giá và thanh khoản của hệ thống ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận tín dụng với lãi suất hợp lý.

Cùng đó, Thủ tướng yêu cầu NHNN kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng; theo dõi sát diễn biến nợ xấu, có giải pháp kiềm chế nợ xấu mới phát sinh, bảo đảm ổn định tỷ giá và thanh khoản của hệ thống ngân hàng, đặc biệt là dịp cuối năm.

NHNN được yêu cầu quản lý chặt chẽ hoạt động của các ngân hàng bị mua lại bắt buộc và các ngân hàng yếu kém, bảo đảm an toàn hệ thống. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thành Đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 và các đề án, phương án xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém.