Thủ tướng yêu cầu Hải Dương xử lý vụ 'một sở có 44 lãnh đạo'

UBND tỉnh Hải Dương phải xem xét miễn nhiệm chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo... không đáp ứng tiêu chuẩn...

Thủ tướng yêu cầu Hải Dương xử lý vụ 'một sở có 44 lãnh đạo' - Ảnh 1

Đã có 7 người tự nguyện rút khỏi chức danh lãnh đạo cấp phòng tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Dương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về kết quả thanh tra công vụ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương khẩn trương ban hành văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc sở.

Đồng thời xây dựng, điều chỉnh đề án vị trí việc làm phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế và giảm số lượng cấp phó; thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó UBND tỉnh Hải Dương xem xét miễn nhiệm chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm để có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến những vi phạm được phát hiện qua thanh tra theo quy định của pháp luật.

Bộ Nội vụ có trách nhiệm ban hành kết luận thanh tra, tổ chức công bố kết luận thanh tra và công khai kết quả thanh tra theo quy định.

Cùng với đó phải đề xuất việc quy định số lượng cấp phó của đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12/2016; chủ động, tăng cường thanh tra công vụ, không để bị động khi đã có thông tin phản ánh, báo cáo từ các cơ quan khác hoặc Thủ tướng Chính phủ giao.

Trước đó, báo chí phản ánh việc tuyển dụng lao động, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức diễn ra một cách tràn lan thời gian vừa qua tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương. Cụ thể, cơ quan này có 46 biên chế, nhưng có đến 44 người là lãnh đạo, cấp trưởng phó phòng trở lên.

Sau khi báo chí phản ánh, có 7 cá nhân của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hải Dương đã tự nguyện xin rút khỏi chức vụ phó phòng.

Liên quan đến việc bổ nhiệm, ngày 1/12, Chánh văn phòng UBND tỉnh Hải Dương Trương Văn Hơn, cho biết, có hai Phó giám đốc Sở Nội vụ của tỉnh này cũng vừa bị điều chuyển công tác khác vì có số cấp phó quá nhiều.

Bảo Quyên