Thủ tướng yêu cầu cung cấp thông tin chính thống

- Khắc phục thực trạng hình thức, có khi né tránh, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan tăng cường cung cấp thông tin chính thống cho báo chí.

- Khắc phục thực trạng hình thức, có khi né tránh, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan tăng cường cung cấp thông tin chính thống cho báo chí.

Văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng về việc tăng cường cung cấp thông tin chính thống cho báo chí do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam ký hôm 27/10.

Chưa chủ động

Trong văn bản, Chính phủ đánh giá thời gian qua, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã quan tâm thực hiện việc tổ chức họp báo, chủ động tiếp xúc, trả lời phỏng vấn, từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu được thông tin kịp thời, chính thống của báo chí, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật.

Thủ tướng trao đổi với báo chí

Tuy nhiên, không ít cơ quan thực hiện công tác phát ngôn và phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí còn “hình thức, chưa thường xuyên”; người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và người được cử làm người phát ngôn “chưa chủ động, thậm chí có trường hợp còn né tránh” việc cung cấp thông tin, nhất là các vấn đề được dư luận rộng rãi quan tâm hoặc cần định hướng.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát ngôn và phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Người phát ngôn phải có kỹ năng

Thủ tướng yêu cầu khi có vấn đề thuộc bộ, ngành, địa phương mình được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng, người đứng đầu, cấp phó được ủy quyền hoặc người phát ngôn chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí.

Đồng thời, cử cán bộ có trách nhiệm, đủ thẩm quyền cung cấp thông tin đầy đủ tại giao ban báo chí do Bộ Thông tin - Truyền thông chủ trì khi được bộ này yêu cầu.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý các cơ quan nhà nước cử người phát ngôn có đủ trách nhiệm, phẩm chất, kỹ năng tổng hợp xử lý thông tin.

Hàng tháng tổ chức họp báo để cung cấp thông tin chính thống kịp thời, chính xác, minh bạch (trừ thông tin mật được pháp luật quy định), tạo điều kiện thuận lợi nhất cho báo chí nắm bắt thông tin chính thống tuyên truyền kịp thời, đưa tin chính xác trên các phương tiện thông tin truyền thông; tăng cường sử dụng hình thức thông cáo báo chí, giao lưu trực tuyến, đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Khi có vấn đề thuộc bộ, ngành, địa phương mình được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng, người đứng đầu, cấp phó được ủy quyền hoặc người phát ngôn chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí.

A.Thư